Tauraitė Vilija. „2008–2009 M. Ekonomikos krizės Atspindys žiniasklaidoje Ir Jo ryšys Su Realia Situacija“. Taikomoji kalbotyra, no. 14 (rugpjūčio 13, 2020): 50-71. žiūrėta rugsėjo 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19189.