Vaicekauskienė, Loreta. „Globaliosios Anglų Kalbos socialinės reikšmės Potencialas: Ką Rodo Skirtingų Bendruomenių Tyrimai?“. Taikomoji kalbotyra, no. 14 (gruodžio 28, 2020): 183-208. žiūrėta rugsėjo 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/21613.