Ramonienė, Meilutė. „Turinys Ir Redakcinė Kolegija“. Taikomoji kalbotyra, no. 14 (gruodžio 28, 2020): 1-4. žiūrėta rugsėjo 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/22503.