Kazlauskienė Vitalija. „Collocation Nomino-Adjectivale Dans La Production écrite En FLE“. Taikomoji kalbotyra 150 (birželio 4, 2021): 143-154. žiūrėta rugsėjo 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/24163.