1.
Kavaliauskaitė-Vilkinienė V. Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas. TK [Prieiga per internetą]. 2019 m.birželio21 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio3 d.];(12):97-124. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17234