1.
Repeikaitė-Jarmalavičienė D, Stasilo M. Įvadas. TK [Prieiga per internetą]. 2018 m.rugpjūčio8 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo29 d.];(11):1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17242