1.
Pinkevičienė D. Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas. TK [Prieiga per internetą]. 2017 m.gegužės19 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo27 d.];(9):73-108. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17448