1.
Kamandulytė-Merfeldienė L. Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis. TK [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio16 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo27 d.];(9):176-98. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17452