1.
Aliūkaitė D. Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai. TK [Prieiga per internetą]. 2014 m.lapkričio7 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];(6):1-33. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17486