1.
Čičirkaitė R. Vilnietiško balsių ilginimo socialinė reikšmė. Moksleivių pasąmoningųjų nuostatų tyrimas. TK [Prieiga per internetą]. 2014 m.lapkričio7 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio11 d.];(6):1-30. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17487