1.
Blažienė A. Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė. TK [Prieiga per internetą]. 2015 m.lapkričio7 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio11 d.];(7):1-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17492