1.
Kazlauskienė V. Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose. TK [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio19 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];(14):39-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/18415