1.
Sólyom R. Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai. TK [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugpjūčio13 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];(14):72-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19190