1.
Žurauskaitė E. Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?. TK [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo10 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];(14):82-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19674