1.
Vaicekauskienė L. Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?. TK [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];(14):183-08. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/21613