1.
Ramonaitė JT. Ar galime pakartoti tai, ko nesakome antrąja kalba?. TK [Prieiga per internetą]. 2021 m.sausio18 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];(14):164-82. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/22342