https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/issue/feed Taikomoji kalbotyra 2022-03-30T09:36:24+00:00 Meilutė Ramonienė meilute.ramoniene@flf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2012 m. Publikuoja tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika. Registruotas&nbsp;<em>Scopus</em> nuo 2021.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/24321 Lietuvių gestų kalbos poezija: gesto lokalizacija kaip metaforos raiškos priemonė 2022-03-30T09:36:24+00:00 Anželika Teresė anzelika.terese@gmail.com <p>Viena iš įvairių gestų kalbų poezijoje pasirenkamų metaforos kūrimo priemonių&nbsp;– gesto lokalizacija. Šio tyrimo tikslas&nbsp;– nustatyti, kaip kuriant metaforas lietuvių gestų kalbos poezijos kūriniuose pasitelkiami konkretūs lokalizacijos tipai ir kokios metaforos tokiu būdu yra kuriamos. Kokybinės analizės metodu nagrinėjama 10 kūrinių. Analizės rezultatai atskleidė, kad LGK poetai pasitelkia įvairias gestų lokalizacijas ir, dažniausiai vartodami polisintetinius gestus, taip pat modifikuodami nusistovėjusių gestų lokalizacijas, kuria skirtingas metaforas. Nustatyta, kad pasitelkus gesto lokalizaciją kuriamos orientacinės metaforos, rodančios statusą, taip pat rasta metaforų, susijusių su tapatybės, gyvybės, mirties, laiko, požiūrio raiška, meninių subjektų svarbos dalykais.</p> 2022-03-29T11:05:08+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Anželika Teresė https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/26417 Metafora ir erdvė: 14 pasaulinė metaforų tyrėjų konferencija RaAM14 Vilniaus universitete 2022-02-27T09:35:01+00:00 Inesa Šeškauskienė inesa.seskauskiene@flf.vu.lt 2022-02-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/26418 In memoriam Nidai Burneikaitei (1964–2022) 2022-02-27T09:35:00+00:00 Inesa Šeškauskienė inesa.seskauskiene@flf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors