Taikomoji kalbotyra https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra <p>Įkurtas 2012 m. Publikuoja tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika. Registruotas&nbsp;<em>Scopus</em> nuo 2021.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Taikomoji kalbotyra 2029-8935 Lietuvių gestų kalbos poezija: gesto lokalizacija kaip metaforos raiškos priemonė https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/24321 <p>Viena iš įvairių gestų kalbų poezijoje pasirenkamų metaforos kūrimo priemonių&nbsp;– gesto lokalizacija. Šio tyrimo tikslas&nbsp;– nustatyti, kaip kuriant metaforas lietuvių gestų kalbos poezijos kūriniuose pasitelkiami konkretūs lokalizacijos tipai ir kokios metaforos tokiu būdu yra kuriamos. Kokybinės analizės metodu nagrinėjama 10 kūrinių. Analizės rezultatai atskleidė, kad LGK poetai pasitelkia įvairias gestų lokalizacijas ir, dažniausiai vartodami polisintetinius gestus, taip pat modifikuodami nusistovėjusių gestų lokalizacijas, kuria skirtingas metaforas. Nustatyta, kad pasitelkus gesto lokalizaciją kuriamos orientacinės metaforos, rodančios statusą, taip pat rasta metaforų, susijusių su tapatybės, gyvybės, mirties, laiko, požiūrio raiška, meninių subjektų svarbos dalykais.</p> Anželika Teresė Autorių teisių (c) 2022 Anželika Teresė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-03-29 2022-03-29 17 9 37 10.15388/Taikalbot.2022.17.1 Metafora ir erdvė: 14 pasaulinė metaforų tyrėjų konferencija RaAM14 Vilniaus universitete https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/26417 Inesa Šeškauskienė Autorių teisių (c) 2022 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-02-28 2022-02-28 17 1 6 In memoriam Nidai Burneikaitei (1964–2022) https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/26418 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Inesa Šeškauskienė Autorių teisių (c) 2022 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-02-28 2022-02-28 17 7 8