[1]
Paškevičienė L. 2018. Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: specialaus teisinio reguliavimo esminiai aspektai. Teisė. 109, (spal. 2018), 8-26. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2018.109.11984.