[1]
Soloveičik D. ir Šimanskis K. 2019. Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką. Teisė. 111, (geg. 2019), 45-66. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.3.