[1]
Paškevičienė L. 2019. Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika. Teisė. 111, (geg. 2019), 67-91. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.4.