[1]
Steponėnaitė V.K. 2019. Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams. Teisė. 111, (geg. 2019), 145-157. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.8.