[1]
Valančius V. 2019. Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties. Teisė. 112, (rugs. 2019), 8-20. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2019.112.1.