[1]
Valančienė D. 2019. Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu. Teisė. 112, (rugs. 2019), 91-106. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2019.112.5.