[1]
Mickevičiūtė L. 2019. Kai kurie prekybos poveikiu sudėties aiškinimo aspektai principo nullum crimen sine lege kontekste. Teisė. 112, (rugs. 2019), 217-229. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2019.112.12.