[1]
Milašiūtė V. 2020. Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK. Teisė. 115, (birž. 2020), 42-54. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2020.115.3.