[1]
Bakanauskas E. 2020. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė. Teisė. 115, (birž. 2020), 70-85. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2020.115.5.