(1)
Zaleskis J. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO VEIKLOS PAGRINDAI PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ. LAW 2017, 104, 159-170.