(1)
Paškevičienė L. Išankstinio Administracinių ginčų nagrinėjimo Ne Teisme Institutas Lietuvoje: Specialaus Teisinio Reguliavimo Esminiai Aspektai. LAW 2018, 109, 8-26.