(1)
Danėlienė I. Šeimos Gyvenimo Apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos Samprata. LAW 2019, 110, 24-45.