(1)
Soloveičik D.; Šimanskis K. Interesų Konflikto Koncepcija Pagal Lietuvos Ir Europos Sąjungos viešųjų Pirkimų Teisę Ir Teismų Praktiką. LAW 2019, 111, 45-66.