(1)
Paškevičienė L. Išankstinio Administracinių ginčų nagrinėjimo Ne Teisme Institutas Lietuvoje: Teisinio Reguliavimo aiškinimo Problematika. LAW 2019, 111, 67-91.