(1)
Pūraitė-Andrikienė D. Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti Savo Nutarimus, išvadas, Sprendimus: Teisinio Reguliavimo Problemos Ir Tobulinimo galimybės. LAW 2019, 111, 92-111.