(1)
Steponėnaitė V. K. Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: Peržiūros procedūrų Atitiktis teisės į Teisingą Procesą Standartams. LAW 2019, 111, 145-157.