(1)
Tūbaitė-Stalauskienė A. Mažieji Palydovai: Nacionalinio Reguliavimo Problemos. LAW 2019, 111, 190-204.