(1)
Totoraitis L. Specializuotų Paslaugų Teikimo sąlygos Pagal ES Parlamento Ir Tarybos Reglamentą 2015/2120. LAW 2019, 111, 178-189.