(1)
Valančius V. Kelios Pastabos dėl Sąjungos teisėjo Atliekamos teisminės kontrolės Apimties. LAW 2019, 112, 8-20.