(1)
Pūraitė-AndrikienėD. Konstitucinio Teismo Nutarimų Padariniai Laiko Aspektu. LAW 2019, 112, 70-90.