(1)
Pūraitė-Andrikienė D. Konstitucinio Teismo Nutarimų Padariniai Laiko Aspektu. LAW 2019, 112, 70-90.