(1)
Valančienė D. Teisės Mokslo tarpdiscipliniškumas Empiriniu požiūriu. LAW 2019, 112, 91-106.