(1)
Mickevičiūtė L. Kai Kurie Prekybos Poveikiu sudėties aiškinimo Aspektai Principo Nullum Crimen Sine Lege Kontekste. LAW 2019, 112, 217-229.