(1)
MichailovičI. Smurtinio Elgesio Kaitos Svarba užkertant Kelią Smurtui Artimoje Aplinkoje. LAW 2020, 114, 8-25.