(1)
Pūraitė-AndrikienėD. Lietuvos Individualaus Konstitucinio Skundo Modelio Privalumai Ir trūkumai. LAW 2020, 114, 49-70.