(1)
Valančius V. Generaliniai Advokatai Teisingumo Teisme: Ar Kyla abejonių? I Dalis. LAW 2020, 115, 8-18.