(1)
Milašiūtė V. Socioekonominių Teisių Apsauga Pagal EŽTK. LAW 2020, 115, 42-54.