(1)
Bakanauskas E. Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymo 5 Straipsnyje Pateiktos patronuojančios Ir dukterinės bendrovės Sampratos Analizė. LAW 2020, 115, 70-85.