(1)
Soloveičik D. Perkančiosios Organizacijos Diskrecijos Panaudojimas Nutraukiant viešojo Pirkimo Sutartį dėl Esminio Jos pažeidimo. LAW 2020, 116, 51-71.