(1)
Valančius V. Generaliniai Advokatai Teisingumo Teisme: Ar Kyla abejonių? II Dalis. LAW 2020, 117, 32-46.