Kontrimas V. (2017). IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS. Teisė, 105, 119-134. https://doi.org/10.15388/Teise.2017.105.11122