Paškevičienė L. (2018). Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: specialaus teisinio reguliavimo esminiai aspektai. Teisė, 109, 8-26. https://doi.org/10.15388/Teise.2018.109.11984