Danėlienė I. (2019). Šeimos gyvenimo apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos samprata. Teisė, 110, 24-45. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.110.2